Ga naar hoofdinhoud
visum Thailand aanvragen

Visum Thailand verlengen of omzetten

Wilt u uw visum Thailand verlengen?

Hieronder leest u hoe u dat kunt doen, waar u zoal op moet letten en welke voorwaarden van toepassing zijn.

In vrijwel alle gevallen kunt u uw verblijfsperiode in Thailand verlengen.

Bij een toeristenvisum Thailand krijgt u bijvoorbeeld 60 dagen op het visum en mag u uw verblijf eenmalig met 30 dagen extra verlengen.

Bij een Non-immigrant visum type is het toegestane dagen van verblijf 90 dagen en krijgt u per verlenging 30 tot 90 dagen extra. Het aantal keer dat u uw visum mag verlengen en de duur van de verlenging verschilt per Non-immigrant visum type.

Waar kan ik mijn visum Thailand verlengen?

Het verlengen van het visum Thailand gebeurd vrijwel altijd bij de lokale immigratiebureau. In Thailand zitten deze door het hele land en in elke grote stad gevestigd.

Is er geen immigratiekantoor bij u in de buurt? Dan kunt u de verlenging in enkele gevallen ook regelen bij het lokale politiebureau.

Wilt u weten waar de dichtstbijzijnde immigration office zit? Kijk dan even op de website van de Thaise immigratiedienst.

Vooraf regelen

Belangrijk is dat wanneer u vóór vertrek al weet langer in Thailand te zullen verblijven dan de toegestane aantal dagen van verblijf op het door u verkregen visum (60 of 90 dagen), dient u voor vertrek alvast het volgende in orde te maken, zodat u minder gedoe in Thailand heeft:

 1. Het maken van recentelijke en goed lijkende pasfoto’s, welke conform paspoortvoorwaarden zijn. Belangrijk om te weten is wel dat de formaten van de pasfoto’s vaak 40x60mm moeten zijn, ipv het standaard 35x45mm formaat.
 2. Het maken van kopieën van uw paspoort informatiepagina, per verlenging moet u een kopie hiervan overleggen. Wanneer u van plan bent om het visum bijv. 2x te verlengen is het aangeraden om vooraf alvast tenminste 2 kopieën van de informatiepagina te maken.
 3. Ter voorbereiding kunt u alvast het TM.7 formulier invullen. Het kan wel per immigratiebureau verschillen of u dit formulier ter plekke in persoon moet invullen of dat u dit vooraf kunt doen.

Het type visum bepaald welke route u moet volgen

Per visum type kan het verschillen welke overige documenten u moet mee nemen. Hieronder een aantal voorbeelden per visum type.

Toeristenvisum

Reist u als gewone toerist naar Thailand? Dan heeft u aan de reeds genoemde documenten al voldoende. U hoeft in dat geval, op contant geld in Thaise Baht na, geen aanvullende documenten te verstrekken, tenzij hier specifiek door de immigratieofficier naar gevraagd wordt.

Familievisum

Heeft u een familievisum aangevraagd voor Thailand? Dan dient u naast de standaard documenten het volgende aan te leveren:

 • Kopie ID kaart van de Thaise familielid
 • Documenten die de familieband kunnen bevestigen. Heeft u Thaise kinderen? Dan moet u een internationale geboorteakte verstrekken. Bent u getrouwd met een Thaise? Dan moet u een internationale trouwakte voorleggen.

Medisch bezoek

Reist u naar Thailand voor medische behandeling(en)? Dan moet u naast de standaard documenten ook een brief van de arts of ziekenhuis overleggen, waarin staat dat u in behandeling bent en hoe lang dit zal duren.

Reist u met een patiënt mee en zult u tussentijds als familielid zorg dragen voor hem/haar? Dan moet u naast de brief van de betreffende arts of ziekenhuis ook een bewijs van relatie met de patiënt overleggen. Dit mag gebeuren in vorm van een geboorte- of trouwakte of adoptieverklaring worden aangeleverd. Ook volstaan een bevestigingsbrief, welke is afgegeven door de Thaise ambassade of het Thaise consulaat Generaal.

Studentenvisum

Heb je een studentenvisum Thailand aangevraagd en wil je jouw verblijf in Thailand verlengen? Dan dien je een brief van de onderwijsinstelling aan te leveren. Hierin moet het volgende staan:

 1. Gedetailleerde informatie over de opleidingsjaren van de aanvrager
 2. Het niveau van het curriculum, en
 3. De reeds behaalde leerprestaties

Volg je een opleiding of training bij een geprivatiseerde leerinstituut? Dan moet je naast bovenstaande ook het volgende verstrekken:

 1. Bewijs van toestemming tot oprichting van de onderwijsinstelling, afgegeven door de relevante overheidsagentschap;
 2. Bevestigingsbrief en verzoek om tijdelijk verblijf, afgegeven door de onderwijsinstelling;
 3. Bevestigingsbrief uitgegeven door een overheidsinstantie op departementaal niveau of door de Provinciale Gouverneur verantwoordelijke voor die specifieke instelling (behalve in het geval van inschrijving bij een internationale school of in het geval van hoger onderwijs).

Het (Thaise) partner- of familievisum verlengen

Bent u getrouwd met een Thaise of een inwoner van Thailand of  heeft u Thaise kinderen en wilt u uw verblijf verlengen op basis van het partner- of familievisum? Dan dien je ten eerste te voldoen aan de volgende criteria:

 • Je hebt voor vertrek een non-immigrant visum type verkregen
 • Er is bewijs van verwantschap met betreffende familie (trouw- of geboorteaktes bijvoorbeeld)
 • In geval van Thaise partner moet de relatie de jure / de facto zijn
 • Indien het geval van kidneren, geadopteerde kinderen of kinderen van de echtgeno(o)t(e), mogen deze niet getrouwd zijn, moeten als gezinslid bij de aanvrager wonen en mogen neit ouder zijn dan 20 jaar; of
 • In geval van Thaise ouders moeten deze een gemiddeld jaarinkomen hebben van niet minder van Baht 40.000 per maand gedurende het hele jaar of moeten een bedrag van niet minder dan Baht 400.000 hebben gestort om de kosten voor een heel jaar te dekken.
 • In geval van huwelijk met een Thaise vrouw, moet de buitenlandse echtgenoot een gemiddeld jaarinkomen verdienen van niet minder dan 40.000 baht per maand of moet een totaalsaldo van niet minder dan 400.000 THB gemiddeld in de afgelopen 2 maanden op een Thais bankrekening hebben staan om de kosten voor een jaar te dekken.

De nodige documenten voor het verlengen van een partnervisum of een Thais familievisum zijn:

 1. Een ingevuld aanvraagformulier (deze krijgt u daar ter plekke).
 2. Een kopie van de paspoort van de aanvrager.
 3. Documenten waaruit de verwantschap blijkt, zoals geboorteaktes of trouwakte, registratie van kinderlegitimatie of adoptie etc.
 4. Een bewijs van Thaise nationaliteit van betreffende familie, zoals een Thais nationale identiteitskaart, kopie van het gezinsregistratiecertificaat of ander bewijsmateriaal uitgegeven door de overheid of relevante instantie
 5. Voor criteria 5 en/of 6 moet de aanvrager een bewijs van financiële middelen kunnen voorleggen. Dit mag gebeuren in vorm van: een kopie van een bankboek en een depositocertificaat uitgegeven door een bank in Thailand, of documenten waaruit blijkt dat de ouders of of partner van de Thaise de hele jaar een gemiddeld maandelijks inkomen van 40.000 THB heeft. Dit bewijs mag dan weer in vorm van aangifte inkomstenbelasting (plus betalingsbewijs) worden aangeleverd, of in vorm van bewijs van ontvangst ouderdomspensioen of bewijs van het ontvangen van rente van fondsendeposito’s.
 6. Er moet tevens ook een beëdigde verklaring worden ingediend waarin de burgerlijke of ouderlijke status van de aanvrager met een Thaise staatsburger wordt bevestigd.

Een Retirement visum Thailand verlengen

Wilt u een retirement visum in Thailand verlengen (non-immigrant O, O-A en O-X)? Dan moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • U bent tenminste 50 jaar of ouder
 • Er is een Non-Immgirant Retirement visum type afgegeven
 • Er is een maandelijks inkomen van tenminste 65.000 THB per maand; OF U heeft op moment van aanvraag tenminste 800.000 THB in de afgelopen 3 maanden aaneengesloten op een Thaise bankrekening hebben staan. Alleen voor het eerste jaar moet de aanvrager een bewijs hebben van een depositorekening waarop genoemd bedrag minimaal 60 dagen voorafgaand aan de indieningsdatum hebben staan; OF Moet een jaarlijks inkomen hebben en geld gestort bij een bank van in totaal niet minder dan 800.000 THB op moment van indienen.
 • Een vreemdeling die vóór 21 oktober 1998 het Koninkrijk van Thailand is binnengekomen en achtereenvolgens toestemming heeft gekregen om in Thailand te verblijven voor pensionering, is onderworpen aan e volgende criteria: (A) De aanvrager moet 60 jaar of ouder zijn en een jaarlijks vast inkomen met geld hebben die de afgelopen drie maanden op een bankrekening staan van niet minder dan 200.000 THB of een maandelijks inkomen hebben van niet minder dan 20.000 THB. (B)Indien jonger is dan 60 jaar, maar niet jonger is dan 55 jaar, moet je een jaarlijks vast inkomen hebben (waarvan tenminste 3 aaneengesloten afgelopen maanden) een bedrag van niet minder dan 500.000 Baht of een maandelijks inkomen van niet minder dan 50.000 THB hebben.

Benodigdheden voor het verlengen van een Retirement visum Thailand (visum Thailand 50 plussers):

 1. Een ingevuld aanvraagformulier (krijgt u daar ter plekke),
 2. Een kopie van het paspoort,
 3. Bewijs van pensioen, rente of dividenden; en/of
 4. Een bank deposito hebben van een vaste of spaarrekening, welke is afgegeven door een bank in Thailand en een kopie van een bankboek.

 

Op een normaal toeristenvisum Thaise partner of kinderen bezoeken (kort verblijf)

Wil je je Thaise partner of kinderen bezoeken en reis je op een normaal toeristenvisum in plaats van een Non-immigrant visum type? Dan kun je dit visum type verlengen, mits u voldoet aan onderstaande:

 1. Je kunt bewijs van relatie voorleggen
 2. In geval van een Thaise partner moet de relatie de jure en de facto zijn.

Om de verlenging te kunnen aanvragen heb je nodig:

 • Kopie paspoort
 • Kopie van het huishouden registratie hebben
 • Een kopie ID kaart van de Thaise familielid hebben
 • Een kopie van de huwelijksakte of een kopie van de geboorteakte voorleggen.

Zakelijk verblijf verlengen

Wilt u een zakelijk verblijf in Thailand verlengen, om bijvoorbeeld werkzaamheden te verrichten voor een bedrijf of maatschap? Neem dan contact met ons of rechtstreeks met de immigratiebureau op.

Het verlengen van dit visum type vereist flink wat voorwaarden waaraan je moet voldoen. Daarnaast dien je ook een hoop documenten te kunnen voorleggen, zoals bewijs van kapitaal, jaarrekeningen, oprichtingsaktes, een gecertificeerde lijst van aandeelhouders en veel meer. Afhankelijk van jouw situatie kan het zijn dat er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Neem daarom ruim voor vertrek contact met ons op, om zo goed voorbereid mogelijk op reis te kunnen gaan. In de meeste gevallen is het verlengen van een zakenvisum moeilijk dan het vooraf verkrijgen van deze, daarom kiezen de meeste reizigers voor een multiple entry visum Thailand en verlaten het land 24 uur (naar een buurland bijvoorbeeld), om daarna op hetzelfde visum het land weer opnieuw in te kunnen reizen.

Hierdoor bespaar je jezelf de moeite van het aanleveren van allerlei meestal onnodige documenten (denk hierbij aan bewijs dat je daadwerkelijk aan het werk bent geweest dmv exterieur en interieur foto’s waarop werknemer zichtbaar aan het werk is).

Voor advies op maat kunt u altijd het contactformulier invullen of door ons op werkdagen te bellen of te mailen. Onze visumexperts helpen u graag op weg.

 

Visum type omzetten

Heb je een visum verkregen die je later in Thailand wilt omzetten naar een ander visum type, zoals bijvoorbeeld van toeristenvisum naar Non-immigrant O visum? Dan gelden er bepaalde eisen en voorwaarden.

Wanneer is het mogelijk om mijn visum type te wijzigen?

Belangrijk is om te weten dat het wijzigen van het visum type tenminste 15 dagen voor vervaldatum van het huidig visum type moet gebeuren. Indien je het verblijfsperiode al hebt overschreden, is het niet meer toegestaan om het visumtype om te zetten.

Toeristenvisum omzetten naar een Non-immigrant O retirement visum

Wilt u een toeristenvisum omzetten naar een Non-Immigrant O Retirement visum? Dan moet u de volgende documenten voorleggen:

 1. Heeft u een toeristenvisum of een transitvisum en wilt u deze omzetten naar een Non-immigrant O? Dan moet u een TM.86 formulier invullen. Heeft u een visumvrije entree verkregen en wilt u deze omzetten naar een Non-immigrant O visum? Dan moet u het TM.87 formulier invullen en overleggen;
 2. Kopie paspoort informatiepagina en kopie van alle recentelijke stempels in uw paspoort, inclusief het departure card (Form TM.6) en eventuele verlengingsstempels;
 3. 1 pasfoto van 4x6cm OF 2 pasfoto’s van 1 inch;
 4. Een bedrag van Baht 2000 hebben voor het omzetten van het visum;
 5. 1. Bankboekje en depositocertificaat van banken in Thailand, verstrekt in de Thaise taal, 5.2 Kopie van alle vermeldingen van het paspoort van de aanvrager waaruit blijkt dat hij/zij over een spaar- of vaste depositorekening van minimaal Baht 800.000 beschikt. 5.3 Bewijs van naar Thailand overgemaakt fonds in vreemde valuta. Deze documenten (5.1 t/m 5.3) moeten de volledige naam van de aanvrager bevatten en dienen bijwerkt te worden naar dezelfde datum waarop de aanvraag is geïnitieerd;
 6. Een garantieverklaring verstrekken van de lokale of buitenlandse ambassade of het consulaat waaruit blijkt dat het maandelijkse pensioen van de aanvrager niet minder is dan 65.000 Baht per maand (samen met referentiedocumenten die de bron van het maandelijkse pensioen aantonen);
 7. Bewijs van gestort geld onder clausule 5 en bewijs van inkomen onder Clausule 6 (voor één jaar) met een totaalbedrag van niet minder dan 800.000 Baht voorleggen;
 8. Huurovereenkomst tussen Aanvrager en Verhuurder; Een kopie van huisregistratie. Locatiekaart van het huis en een huurbewijs van de afgelopen drie maanden.

Opmerkingen:

De aanvrager dient telkens persoonlijk te verschijnen. Het is niet toegestaan om het omzetten van het visum door een ander te laten verzorgen.

 • De aanvrager dient de melding van verblijf conform artikel 38 te tonen en de melding huisvesting te overleggen.
 • De aanvrager moet elke pagina van de documenten zelf te ondertekenen voor certificering.
 • Voor een gemakkelijke en snelle service moet de aanvrager van een visum of wijziging van de visumstatus een volledige set documenten in de juiste volgorde regelen en indienen en de originelen als bewijs voorbereiden.

Visum Thailand nu aanvragen

Wilt u het visum Thailand direct aanvragen? Ga dan direct door naar het online aanvraagformulier. Wilt u eerst meer weten over het visum en de procedure? Lees dan onze FAQ visum Thailand pagina, of neem contact met ons op via het online contactformulier.

Back To Top